FYRSTU SKREF AÐ BETRI BYGGINGAMARKAÐI

Byggingavettvangurinn lagði fram á fundi í nóvember tillögur sem snúa að úrbótum í byggingariðnaði á Íslandi. Á fundinum kynnti Ásmundur Einar Daðason, ráðherra byggingamála fjórar tillögur sem allar snúa að því að búa til betri og skilvirkari byggingariðnað.

Nýjar tillögur á grunni skýrslu og samráðsdags

Mikil byggingaþörf blasir við á landinu næstu áratugi en á sama tíma eru uppi síauknar kröfur um hagkvæmara og fjölbreyttara húsnæði, aukið tillit til umhverfissjónarmiða, einfaldleika og skilvirkni og aukið svigrúm fyrir stafrænar lausnir og gagnaúrvinnslu.

Tillögurnar voru unnar á grunni skýrslu átakshóps sem út kom árið 2019 um bætta stöðu á húsnæðismarkaði og samráðsdags Byggingarvettvangsins þar sem hagaðilum bauðst að koma sjónarmiðum sínum að. Í þeirri vinnu komu fram nokkrir þættir þar sem úrbóta er þörf. Þeirra á meðal voru dreifing málefna innan stjórnsýslunnar, skortur á flokkun mannvirkja, langur málsmeðferðartími kæra, og skortur á rafrænni stjórnsýslu.

Betri byggingariðnaður með rafrænni stjórnsýslu og samtali

Tillögurnar sem lagðar voru til miða allar að því að nýta rafræna stjórnsýslu og samtal hagaðila. Þannig er þeim ætlað að einfalda ferla og regluverk og stytta byggingatíma. Þeim er ætlað að lækka byggingakostnað og þar með húsnæðisverð, auka skilvirkni, efla og einfalda eftirlit og stuðla að betri samvinnu og samtali aðila í greininni.

Tillögurnar eru alls fjórar. Lagt var til að gera Byggingagátt að lagaskyldu við húsbyggingar, að tekin verði upp ný flokkun mannvirkja, að ákvæði um faggiltar skoðunarstofur verði fellt niður og að málsmeðferðartími kæra verði styttur og einfaldaður.

Sækja skýrslu

Skráningu á viðburðinn er nú lokið.

Samráðsdagur Byggingavettvangs 2019

Byggingavettvangurinn hélt samráðsdag þann 27. maí 2019. Helstu hagsmunaðilum í byggingar- og mannvirkjagerð var boðið að taka þátt og var tilgangurinn að vinna og forgangsraða tillögum sem hafa það að markmiði að stytta byggingartíma, lækka byggingarkostnað og auka skilvirkni í byggingu íbúðarhúsnæðis.


Þátttakendur voru u.þ.b 60 talsins og voru bæði fulltrúar framkvæmdaaðila á almennum markaði og fulltrúar ýmissa opinberra stofnana og sveitarfélaga auk margra hagaðila sem koma að skipulags-, byggingar- og húsnæðismálum. Þau viðfangsefni sem fjallað var um á samráðsdeginum voru :

– Einfaldari og skilvirkari stjórnsýsla og regluverk

– Efla og einfalda eftirlit

– Efla og nýta rafræna stjórnsýslu með einni Byggingargátt fyrir ríki og sveitarfélög.

– Tímabundið húsnæði


Þátttakendur lögðu á fundinum fram tillögur og hugmyndir að úrbótum. Í kjölfarið útfærði Byggingarvettvangurinn tillögur sem fram komu og forgangsraðaði. Niðurstöður samráðsdagsins og skýrsla átakshóps um bætta stöðu á húsnæðismarkaði sem afhent var í janúar 2019 urðu  forsendur skýrslu Byggingavettvangsins um úrbætur í bygginga- og skipulagsmálum sem kynnt var í nóvember 2019.

Skráningu á viðburðinn er nú lokið.